Platforma do wykonywania ustawowej ewidencji dróg

Potrzeba biznesowa

Firma oferująca rozwiązania IT dla inteligentnych miast, tworzyła platformę do ewidencji dróg publicznych z funkcją map interaktywnych. Wykonawca odpowiedzialny za rozwijanie oprogramowania zwrócił się do nas o wsparcie zespołu developerskiego.

Road recording platform

Co zrobiliśmy?

Przez pół roku wynajęty zespół składający się z sześciu developerów pracował nad dostosowaniem istniejącej architektury systemu na potrzeby nowych funkcjonalności dla klienta końcowego. Platforma była w pełni zintegrowana z zewnętrznymi systemami WMS/WFS i zawierała takie funkcjonalności jak:

– tworzenie na mapie interaktywnej wirtualnych elementów drogowych, takich jak pasy drogowe, skrzyżowania, chodniki, itp.

– eksportowanie map do plików PDF 

– wyświetlanie rzeczywistych zdjęć dróg i ich fragmentów. 

Korzyści i efekty

Dzięki doświadczeniu naszych deweloperów sprawnie stworzyliśmy narzędzie pozwalające w prosty sposób tworzyć dokumentację sieci drogowej w Polsce, w pełni zintegrowane z systemami zewnętrznymi WMS/WFS.

Technologie

Technologie

Java 8Spring 4Hibernate 5PostgreSQLPostGISGeoServerMaven 3

Pozostałe realizacje

banner banner

Twoi eksperci od oprogramowania

Jesteśmy zespołem doświadczonych, utalentowanych programistów – a przy tym ludźmi, z którymi będzie Ci się dobrze pracować.

Rozpocznij projekt add