Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, ambitni i skoncentrowani na potrzebach biznesowych. Jeśli w pracy kierujesz się tymi wartościami, dołącz do nas. Szukamy osoby, która wspólnie z nami pragnie tworzyć oprogramowanie najwyższej próby.

Obecnie poszukujemy:

Java Developer

Miejsce pracy: Lublin

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Realizacja zadań deweloperskich; możliwy pierwszy project realizowany w technologiach: Java 8/9, Spring, Hibernate, Web Services, Object Oriented Analysis and Desig, Oracle, SQL, Linux, Ant/Maven/ Gradle, Apache Camel, JMS/MOM, JBoss, Drool.
 • Stała współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego
 • Aktywny udział w inicjatywach poprawiających procesy wytwarzania oprogramowania w organizacji
 • Wsparcie merytoryczne pozostałych członków zespołu, możliwość objęcia roli Team Leadera

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum dwuletniego doświadczenia komercyjnego w programowaniu w JAVA
 • Znajomości Java 8/9
 • Znajomości Spring, Spring Boot, Hibernate, Serwisów REST
 • Znajomości języka SQL
 • Znajomości GIT, Maven
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dobrej znajomości języka angielskiego

Mile widziane będą:

 • Umiejętność pracy w lekkich metodykach (głównie Scrum)
 • Umiejętność pisania testowych przypadków jednostkowych
 • Znajomość języka SQL
 • Znajomość środowisk mobilnych
 • Umiejętność pracy z Dockerem, AWS, REST

Oferujemy:

 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie dowolnej formy zatrudnienia odpowiadającej Twoim potrzebom
 • Udział w projektach dla klientów polskich oraz międzynarodowych (często rynek skandynawski) m.in. dla sektora bankowego, telekomunikacyjnego, logistycznego
 • Możliwość rozwoju w kierunku zarządzania zespołem lub projektem
 • Ciągłość projektów
 • Swobodną atmosferę bez korporacyjnych standardów, work-life balance
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Zajęcia języka angielskiego w biurze w małych grupach

Powyższe wymagania dotyczą kandydata idealnego. Jeśli nie spełniasz wszystkich oczekiwań to nie martw się. Z nami szybko się nauczysz 🙂

Gwarantujemy kontakt zwrotny niezależnie od wyniku decyzji rekrutacyjnej.

Formularz aplikacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Clurgo sp. z o.o., ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@clurgo.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
5) dane osobowe będą powierzane oraz podpowierzane osobom trzecim w celach rekrutacji oraz realizacji procesu zatrudnienia
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne