Nasi pracownicy zaprojektowali i wdrożyli system windykacyjny na potrzeby operatora telefonii komórkowej Plus. Aplikacja dała możliwość automatycznego generowania i wysyłki smsów, maili i not windykacyjnych do klienta.

Znacząco usprawniło to pracę działu windykacji, gdyż duża części procesów wykonywanych do tej pory ręcznie została zautomatyzowana. Dodatkowo system umożliwia bezpośrednią komunikację pracowników działu windykacyjnego z klientem.

Podczas telefonicznej rozmowy z klientem konsultant ma pełen wgląd w informacje o kliencie oraz jego płatnościach (Widok 360 stopni). System podlega ciągłej rozbudowie i modyfikacjom.