Razem z klientem zaplanowaliśmy kolejne etapy rozwoju aplikacji mobilnej biura obsługi klienta dostawcy energii elektrycznej (platformy Android, iOS). Wprowadziliśmy szereg usprawnień dla różnych funkcjonalności, co zapewniło aplikacji większą przejrzystość i intuicyjność.