Kontakt

.Systemy IT

Michał Kalisiński

.Outsourcing IT

Tomasz Sienkiewicz

.Administracja

Karolina Dużyńska

Dane firmy:

Clurgo Sp. z o.o.

Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

NIP: PL5272712409
REGON: 147185379

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc?

* Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu przez administratora danych - Clurgo, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

czytaj

Złożenie aplikacji za pośrednictwem przycisku "Aplikuj" jest równoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Clurgo sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@clurgo.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) dane osobowe będą powierzane oraz podpowierzane osobom trzecim w celach rekrutacji oraz realizacji procesu zatrudnienia
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Biura

GO Warszawa

Warszawa

Sprawdź
GO Londyn

Londyn

Sprawdź
GO Białystok

Białystok

Sprawdź
GO Lublin

Lublin

Sprawdź
GO Gdynia

Gdynia

Sprawdź